ĐẠI LÝ

Nhằm mở rộng thị trường phân phối khu vực phía Bắc, chúng tôi cần tìm kiếm nhà phân phối.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
Mr Nguyễn Xuân Dũng (P. Kinh Doanh)
Điện thoại : 0906 686 210
Mail : sales@decorpottery.com

31