Articles Posted in the " Oldstone " Category

 • FONT – 5220

  Mã màu :   Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 42 50 13


 • COCOON – 5055

  Mã màu :  Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 47 90 55
 • IBIS JAR – 5051

  Mã màu :   Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 70 80 80


 • JANE JAR – 5080

  Mã màu :  Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 70 120 104
 • SIAM JAR – 5012

  Mã màu :  Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 64 86 62 60 75 48 48 65 35